విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కు కేటాయించిన బొగ్గు గనులను రద్దు చేయడం దుర్మార్గం