8 మంది ఐఏఎస్‌ అధికారులకు శిక్ష విధిస్తూ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు