పిఆర్‌సి అంశంపై మరోమారు చర్చలు జరిపి ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయుల సమస్యలు సమగ్రంగా పరిష్కరించేందుకు చర్యలు కోరుతూ