ఉవ్వెత్తున ఛలో విజయవాడకు తరలి వచ్చిన ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, కార్మికులకు అభినందనలు