అమరావతి రాజధాని మహోద్యమం ప్రారంభించి 750 రోజులు అయిన సందర్భంగా తుళ్లూరు రైతు దీక్షా శిబిరం సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు సిహెచ్ బాబూరావు