విద్యుత్ ఛార్జీలు తగ్గించాలి.... ప్రజలపై భారాలు మోపొద్దు