కర్నూలు జిల్లాలో కావేరి కంపెనీ జాదు రకం విత్తనాల వల్ల నష్టపోయిన రైతులకు