11వ పిఆర్‌సిపై ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులతో చర్చించి వెంటనే పరిష్కరించాలని కోరుతూ...