ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాలు- కర్తవ్యాలు అంశంపై తాడేపల్లి పార్టీ ఆఫీసులో సభ.. మాట్లాడుతున్న పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు బి.వి.రాఘవులు