నల్ల చట్టాలపై రైతాంగ పోరాట విజయం.. సిపిఎం, రైతు సంఘాల ఆధ్వర్యంలో విజయోత్సవ ర్యాలీలో పాల్గొన్న సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి కె. లోకనాధం