అమరావతి పరిరక్షణ పాదయాత్ర గుడ్లూరు చేరుకున్న సందర్భంగా సంఘీభావం తెలుపుతూ మాట్లాడుతున్న సీపీఎం పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు బివి.రాఘవులు