విజయవాడలో కరోనాతో మరణించిన బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శిస్తున్న సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి మధు, రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు సిహెచ్ బాబూరావు