పోలవరం నిర్వాసితుల పోరు సభ కై చింతూరు చేరుకుని ప్రసంగిస్తున్న పాలిట్ బ్యూరో సభ్యులు బృందా కారత్