త్రిపురలో సిపిఎం కార్యాలయాలు, కార్యకర్తలపై జరిగిన దాడులను ఖండిస్తూ వారికి అండగా సహాయ నిధి సేకరణ