'' బిజెపి విధానాలను ప్రతిఘటించండి - దేశాన్ని రక్షించండి '' అంశంపై బహిరంగ సభలో మాట్లాడుతున్న సిపిఎం పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు బివి రాఘవులు