ఎస్టీ వాల్మీకి తెగ ను ప్రభుత్వ వెబ్‌సైటు నుంచి తొలగించిన నిందితులపై ఎస్సీ,ఎస్టీ ఎట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేసి