ఆస్తి విలువ ఆధారంగా పెంచే ఇంటి పన్ను,చెత్త పై పన్ను భారాలు రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కర్నూల్ కార్పోరేషన్ ముట్టడి