కామ్రేడ్ లావు బాలగంగాధరరావు, కామ్రేడ్ సున్నం రాజయ్యలకు నివాళులు