ఆస్తిపన్ను విధింపుకు నిరసనగా, 198 జి.ఓ కు వ్యతిరేకంగా తీర్మానం చేయాలని సీపీఎం, సీపీఐ నగర కమిటీల ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా,