విద్యుత్‌ ప్రయివేటీకరణ బిల్లుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తిరస్కరించాలి