నిరుద్యోగుల అసంతృప్తి దృష్ట్యా పోస్టుల సంఖ్యను పెంచాలని కోరుతూ