పెట్రోలు, డీజిల్, నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెంపుకు వ్యతిరేకంగా