కరోనా నివారణకు ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి..||P.మధు