రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేసిన బిజెపి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయండి