రైతు సంఘాల పిలుపు మేరకు విజయవాడలోని పోస్ట్ ఆపీస్ ముందు రైతు సంఘాలు, యువజన,విద్యార్ధి, కార్మిక, వామపక్షపార్టీల నేతల ఆందోళన