గన్నవరం టోల్ గేటువద్ద వామపక్షాల ఆందోళనలో పాల్గోన్న రాష్ట్ర కార్యదర్శివర్గ సభ్యులు వై.వి, సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ