భారత్ బంద్ లో భాగంగా విజయవాడలో వామపక్షాల భారీ ప్రదర్సన || CPIM AP