డిసెంబర్8 భారత్ బంద్ కు సిపిఎం మద్దతు||V.Srinivasarao|| CPIM AP