నెల్లూరు జిల్లా రైతులు, వరద బాధితులను ఆదుకోండి - తక్షణమే ధాన్యం బకాయిలు చెల్లించాలి