కరోనా కష్టాల్లోనూ పెరిగిన కార్పొరేట్ సంపద!! P Madhu || CPIM AP