దేశవ్యాప్త కార్మిక సమ్మె,రైతుల ఆందోళనలకు సిపిఎం మద్దతు||V.Srinivasarao