నవంబర్ 26,27 దేశవ్యాప్త సమ్మెకు మద్దతుగా లెఫ్ట్ పార్టీల రాష్ట్ర సదస్సు