చిత్తూరు జిల్లా యనమలమంద దళితులపట్ల చట్టవ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తున్న పోలీసు అధికారులపై తగు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ...