కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై తిరుపతిలో సిపిఎం ప్రచారహోరు