పాఠశాలల్లో కరోనా నివారణకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ