ఉచిత ఇసుక సరఫరా చేయాలి.పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కు కేంద్రం నుండి పూర్తిస్ధాయి నిధులు రాబట్టాలి.