గుంటూరు జిల్లా, దుగ్గిరాల మండలం చిలువూరు గ్రామంలోని మాదిగ పల్లెకు స్మశాన స్ధలం కేటాయించాలని కోరుతూ