వరద ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు మంచినీరు అందిస్తున్న పశ్చిమగోదావరి జిల్లా (డెల్టా) కార్యదర్శి బి.బలరాం