ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజ్ కళాశాల్లో పనిచేస్తున్న గెస్ట్ అద్యాపకుల వేతనాలు చెల్లించాలని కోరుతూ ముఖ్యమంత్రికి లేఖ