హిందూపురం తూమకుంట పారిశ్రామిక వాడ టెక్స్టైల్ కార్మికుల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలి.