విశాఖ జిల్లా అనంతగిరి మండలం, రొంపల్లి పంచాయతీలో కాళ్ళ వాపు వ్యాధితో మరణించడాన్ని నివారించాలని కోరుతూ...