వై.సి.పి వైఖరితో రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు విఘాతం||Press meet|| CPIM AP