వివిధ విద్యా సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్టు, ఔట్ సోర్సింగ్, పార్ట్ టైం, గెస్ట్ లెక్చరర్లు, ఎయిడెడ్ కళాశాలల్లో పని చేస్తున్న ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకుల సమస్యల పరిష్కారం చేయాలని కోరుతూ...