ముఖ్యమంత్రికి లేఖ రాసిన సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధు