గౌరవనీయులైన జడ్జీగారికి సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి పి.మధు, మాజీమంత్రి వడ్డే శోభానాద్రీశ్వరరావు, సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ లేఖ