జీవో 22 ని ఉపసంహరించుకోవాలి- రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో సిపిఎం కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు వి శ్రీనివాసరావు, మాజీ మంత్రి వడ్డే శోభనాదీశ్వరరావు