తాడేపల్లి మండలంలోని మెల్లంపూడి గ్రామంలో యూజర్ ఛార్జీలపై రైతులతో మాట్లాడుతున్న సిపిఎం కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు వి శ్రీనివాసరావు