కార్మిక కర్షక ఐక్యత దినోత్సవం

Event details

కార్మిక కర్షక ఐక్యత దినోత్సవం
Date & time 2020-09-05 00:00:00
Venue కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ, ప్రజల ప్రాథమిక డిమాండ్లను నెరవేర్చాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ వచ్చే నెల 5న కార్మికుల - రైతుల కార్యాచరణ దినం (యాక్షన్‌ డే)
Open to
Cost
Categories
Description
Event contact
Name
Email
Phone
Organisation సిఐటియు, వ్యవసాయకార్మిక సంఘం, రైతు సంఘం, కౌలు రైతుల సంఘం
Organisation Details