దళితులపై దాడులకు పాల్పడిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలి.