విద్యుత్ ఉద్యమ అమరవీరుల సంస్మరణ సందర్భంగా #BVRaghavulu|| CPIM AP